top of page

The ZED. דלתות קו אפס

מערכת צירים נסתרים זו הינה פטנט אקסקלוסיבי הצמודה לחלוטין לקיר ומפרשת מחדש את דלת הצירים המסורתית - לפתיחה נקייה ואסטתית של הדלת לתוך החדר או למחוצה לו. מערכת זו מובחנת על ידי שימוש בצירים נסתרים מתכווננים והיעדר מסגרות (משקופים או הלבשות) כדי להשיג המשכיות חלקה בין הקיר לדלת. המערכת יכולה להיות צבועה באותו גימור כמו הקירות והופכת את המראה הכללי לכמעט בלתי נראה., לחלופין - ניתן להשאיר את מבנה הדלת גלוי, כאשר רק הפאנל מהווה חלק מהרצף העיצובי ומגימור הפאנל – ולסיים את גימור הקיר עם לוחות גבס או טיח מסורתי. את הסיום הסופי ניתן לצפות בשלל סוגי חומרים דקורטיביים ליצירת אווירה מיוחדת המעוררת השתאות
מערכת צירים נסתרים זו הינה פטנט אקסקלוסיבי הצמודה לחלוטין לקיר ומפרשת מחדש את דלת הצירים המסורתית - לפתיחה נקייה ואסטתית של הדלת לתוך החדר או למחוצה לו. מערכת זו מובחנת על ידי שימוש בצירים נסתרים מתכווננים והיעדר מסגרות (משקופים או הלבשות) כדי להשיג המשכיות חלקה בין הקיר לדלת. המערכת יכולה להיות צבועה באותו גימור כמו הקירות והופכת את המראה הכללי לכמעט בלתי נראה., לחלופין - ניתן להשאיר את מבנה הדלת גלוי, כאשר רק הפאנל מהווה חלק מהרצף העיצובי ומגימור הפאנל ולסיים את גימור הקיר עם לוחות גבס או טיח מסורתי. את הסיום הסופי ניתן לצפות בשלל סוגי חומרים דקורטיביים ליצירת אווירה מיוחדת המעוררת השתאות
מוצר אחד
bottom of page