top of page

תנאים כלליים:

1. תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה.

2. המחירים אינם כוללים הובלה ו/או הרכבה ו/או מדידה ו/או קיצור ו/או פירוק והחברה אינה מספקת שירותים אלה.

3. אספקת הסחורה מתבצעת בשער המחסן.

4. לבקשת הלקוח תתאם החברה הובלה ע”י חברת הובלות והתשלום יתבצע בנפרד ישירות למובילים.

5. לבקשת הלקוח יינתנו פרטי מרכיבים חיצוניים והלקוח יתאם בעצמו מועד להרכבה. התשלום ייעשה בנפרד ישירות למרכיב וההתקשרות עימו היא ישירה ואינה קשורה לחברה.

המרכיבים הינם קבלנים חיצוניים וגובים תשלום בגין כל ביצוע עבודה, כגון: מדידה ו/או פירוק ו/או קיצור ו/או משקוף עזר ו/או הרכבה. יש לתאם מחיר לפני ביצוע העבודה.

6. אחריות על טיב המוצר- הינה מהחברה. אחריות על הרכבה הינה מאת המרכיב בלבד.

7. הלקוח מחוייב למסור בעצמו את המידות של פתחי הדלתות. הודעה על אי התאמה במידות לאחר אספקה לא תתקבל.

המחירים הינם לדלתות סטנדרט 60-70-80 ס”מ ועל כן על הלקוח להשאיר מידת רוחב בטון לבטון של 61-71-81 ס”מ וגובה של 206 ס”מ.

במידות מיוחדות של 90 ו/או 100 ס”מ יש להשאיר רוחב של 91 ו/או 101 ס”מ, גובה 206 ס”מ.

8. מועד האספקה המינימלי הינו 30 ימי עבודה מיום מסירת מידות סופיות ע”י הלקוח ו/או ביצוע שינויים במידות ו/או בכיווני הפתיחה ע”י הלקוח.

מוצרי החברה מיובאים מחו”ל ועל כן מועדי האספקה הינם משוערים בלבד.

התמונות באתר הינם להמחשה בלבד וההזמנה מבוצעת בהתאם לדגמים המוצגים באולם התצוגה בלבד.

9. ייתכנו שינויים קלים בגוון עקב סדרות ייצור שונות.

10. במקרה בו יידרשו תיקונים ו/או השלמות ו/או החלפות ו/או החזרות של חלקים, מועד האספקה יהא 60 ימי עבודה.

הלקוח לא יהא זכאי לקבלת דלת חלופית במידה ונלקחה דלת לתיקון ו/או החלפה ו/או בדיקה.

11. החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במלואה או חלקה, אם הלקוח לא קיים את מלוא התחייבויותיו ו/או ייבצר ממנה לבצע את האספקה עקב שינוי קו הייצור אצל היצרן ו/או כל סיבה אחרת. לחילופין, במידה וייבצר מן החברה לספק הדגם המבוקש, תינתן בידי החברה הזכות לשינוי הדגם, בהסכמת הלקוח. במידה ואין הסכמה, תבוטל ההזמנה ללא טענות מטעם 2 הצדדים.

12. קבלת הסחורה ו/או הובלת הסחורה תיעשה ממחסני החברה, על חשבון הלקוח. החברה אינה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם בעת ההובלה ו/או הפריקה. בעת הובלה עצמית אין אחריות הובלה וכמו כן אין זכות להחזרות ו/או החלפות מכל סיבה.

13. הלקוח מחויב לבדוק את הסחורה בעת קבלתה במחסני החברה ו/או ביעד בה בחר לקבלה וזאת טרם התקנה בלבד.

14. הודעה על פגם ו/או תלונה יתקבלו לא יאוחר מ 24 שעות מקבלת המוצר בלבד. בכתב בלבד- בפקס או במייל. הודעה בע”פ לא תתקבל.

15. תיאום הגעת נציג עבור קריאת שירות בכל הקשור לטיב המוצר בלבד (לא נזקי מים), יהיה תוך 7 ימי עבודה.

16. אי בדיקה ו/או אי הודעה הינם בבחינת ויתור על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מצידו של הלקוח והסמכות המקומית שייכת למחוז חיפה בלבד בכל ערכאה שהיא, לרבות תביעות קטנות.

17. אין אחריות לנזקי מים ו/או חשיפה לשמש ו/או חומרי ניקוי ו/או חומרים מאכלים ו/או לחות יתר. ישנה אחריות לנזקי מים למשקופים והלבשות פולימריים בלבד. על דלתות במילוי פלקסבורד- אין אחריות לנזקי מים. כנף דלתות פלקסבורד מכילה 100% פלקסבורד (ולא חומרים אחרים), אך אינה מלאה 100%.

18. תוקף האחריות הינו לשנה מיום המכירה וכלפי הלקוח אשר שמו מצוין בהזמנה.

19. בשיקול דעתה הבלעדי של החברה באם לתקן ו/או להחליף מוצר או חלקים ממנו ובאם התיקון יתבצע במחסני החברה ו/או בבית הלקוח.

20. הלקוח מחויב לקבל את הדלתות לא יאוחר מ- 90 ימים מיום קבלתן במחסני החברה. לאחר מועד זה יועברו הדלתות לאחסנה. עבור כל חודש אחסנה מעבר לתקופה זו (או חלק ממנו), יחוייב הלקוח בדמי אחסנה בסך 2% מכלל הזמנתו.

21. המוצרים הינם מוצרי ייבוא- ביצוע הזמנה ותשלום המקדמה יהוו הסכמה לביצוע תשלום מלא ורכישה.

22. משכך, רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו בתוך 14 ימים מיום האספקה בלבד וטרם התקנה בלבד. ביטול במסגרת 14 ימים אלו יחוייב הלקוח בתשלום של 5% ו/או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם.

23. לאחר חלוף 14 הימים, לא קיימת זכות ביטול כלל.

24. לא ניתן לבטל כלל הזמנת דלתות כניסה, דלתות פולימר ודלתות מיוחדות (דלתות שאינן סטנדרט), והלקוח יחויב בתשלום מלא עבורן.

ביטול דלת מיוחדת לאחר עריכת סקיצה וטרם מתן מידות סופיות תחוייב בסך 500 ש”ח דמי ביטול.

25. ימי עבודה הינם ימים א’-ה’. לא כולל ימי ו’ ושבת, ערבי חג, חג, וחוה”מ.

bottom of page